Bestuur

Het begon met een open plek in het centrum van onze verstedelijkte dorpskern Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. We noemden deze plek Centrum Oost, maar al snel kreeg het gebied de naam Hofdael.

Centraal in het geheel ligt het Sociaal Maatschappelijk en Cultureel Centrum Hofdael, kortweg Centrum Hofdael. Centrum Hofdael biedt onderdak aan verschillende organisaties. De permanente gebruikers noemen we de 'bewoners'. Klik hier voor meer informatie hierover.

Twintig jaar na de in gebruiksname van Centrum Hofdael heeft de Gemeente Geldrop-Mierlo het beheer en de exploitatie ervan overgedragen aan de Stichting Centrum Hofdael.

Het nieuwe bestuur van Centrum Hofdael bestaat uit louter vrijwilligers met een professionele staat van dienst. Zij willen ondernemend, belanghebbenden en belangstellenden verbinden en zo van Centrum Hofdael een aantrekkelijk en levendig 'huis voor Geldrop' maken.