Over ons

Onze missie
We geloven dat maatschappelijke, sociale en culturele waarden de identiteit van mensen mede bepalen en dat zij deze oprecht en respectvol moeten kunnen ontdekken, delen en doorgeven. De kruisbestuiving ervan inspireert tot innovatief denken, handelen en beleven.

Het bestuur van de Stichting Exploitatie & Beheer SMCC Hofdael helpt en schept voorwaarden om dit proces onder het dak en paraplu van Centrum Hofdael te faciliteren. De Stichting, kortweg Stichting Centrum Hofdael, verbindt.

Onze visie
Maatschappelijke, sociale en culturele waarden zijn verbindende elementen van een samenleving. In een tijd dat de samenleving divergeert, is het goed deze waarden voor nu en de toekomst te behouden en het ontdekken ervan te stimuleren.

Het kunnen beschikken over en in stand houden van een sociaal maatschappelijk cultureel centrum helpt daarbij. Centrum Hofdael is een centraal gelegen plek die bovendien de herkomst van onze samenleving weerspiegelt.
Het is de ambitie van de Stichting die voor de gemeente Geldrop-Mierlo het Centrum Hofdael beheert en exploiteert, het Centrum over een periode van vier jaar te ontwikkelen tot een aanvaardbaar renderend Centrum dat de samenhang van de gemeenschap bevordert.

Onze kernwaarden
Inspirerend
Stichting Centrum Hofdael wil met een proactieve en ondernemende houding haar vaste gebruikers en toekomstige gebruikers inspireren tot een vernieuwende kijk op de kansen en mogelijkheden binnen het Centrum en de markt waarop zij zich richten. Zij doet dat doet dat door ‘out-of-the-box’ te denken en initiatieven te nemen die verrassen.
Dienstbaar
Stichting Centrum Hofdael wil haar gebruikers en toekomstige gebruikers helpen hun activiteiten zo wenselijk mogelijk te laten plaatsvinden. Beperkingen worden mogelijkheden en afstandelijkheid wordt hartelijkheid. Persoonlijke ambities zijn ondergeschikt aan het algemeen belang. Het bestuur van Stichting Centrum Hofdael wil aangesproken kunnen worden op haar handelen.
Open en transparant
Stichting Centrum Hofdael wil met haar gebruikers en toekomstige gebruikers op basis van wederzijds vertrouwen samenwerken. Samen de schouders eronder is het streven om meerwaarde te creëren voor iedere betrokkene. Dit beperkt zich niet tot de functie van Centrum Hofdael, maar juist ook in de samenhang met de directe omgeving in zowel communicatie als in beleid en de uitvoering ervan.
Respectvol
Stichting Centrum Hofdael wil respectvol omgaan met hetgeen zij van de Gemeente Geldrop-Mierlo in bruikleen heeft gekregen. Dit impliceert niet alleen het respectvol beheren van het culturele erfgoed als gebouw, maar ook het respectvol stimuleren van sociale en culturele activiteiten die aan de maatschappij ontspruiten. Het maken van keuzes en deze motiveren past daarbij.