Sponsors

Een sociaal Maatschappelijk en Cultureel Centrum zoals Hofdael kan alleen bestaan als de samenleving z'n schouders eronder zet. Het beheer en de exploitatie van zo'n centrum vraagt veel inzet. Gelukkig zijn er binnen Centrum Hofdael tig vrijwilligers actief die zich inzetten er iets moois voor de samenleving van te maken. Immers Cultuur ontspringt uit onze 'roots' en bepaalt wie we zijn. Dat is buitengewoon waardevol!

Uiteraard heeft onze gemeente een sociaal maatschappelijke verplichting naar de samenleving, maar stelt daaraan ook grenzen. En dat is terecht.
Het bestuur van Centrum Hofdael (ook onbezoldigde vrijwilligers) wil ondernemend, belanghebbenden en belangstellenden verbinden en zo van Centrum Hofdael een aantrekkelijk en levendig 'huis voor Geldrop' maken.

Steuntje in de rug

Ze zoekt daarvoor een steuntje in de rug om met name de culturele activiteiten ruimte te kunnen geven voor een groter publiek. Denk hierbij aan amateurtoneel, muziek, dans, cabaret en tentoonstellingen van kunstuitingen. Veel beoefenaars ervan zoeken wegen om hun hobby's te kunnen uitvoeren, maar het is zo jammer dat het dan beperkt blijft tot een kleine kring van intimi. In Centrum Hofdael krijgen ze een podium...

Beste ondernemer, help ons en de cultuurbeoefenaars van Geldrop en Mierlo!

Veel ondernemers willen graag iets doen om cultuuruitingen en -belevingen te ondersteunen. In natura en met financiële middelen. Hoe mooi zou het zijn als we, bijvoorbeeld, tegen een amateurtoneelvereniging kunnen zeggen: "Kom maar, maak je geen zorgen over de zaalhuur. Die wordt betaald door het Cultuurfonds Hofdael." En uiteraard kunt u daaraan uw naam verbinden.
Graag komen we met u in gesprek om onze ideeën over het oprichten en in stand houden van een Cultuurfonds in Geldrop-Mierlo mogelijk te maken. Binnen het bestuur van Centrum Hofdael is Peter Scholts onze voorman.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!